सदस्य राहत वितरण – ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

सदस्य राहत वितरण

सदस्य राहत वितरण

मिति:२०७६।१०।११

संस्थाको क्यान्सर रोग पिडित तथा मृत्यु राहत कोष नीति बमोजिम यस संस्थाको सदस्य श्री नरेश कुमार श्रेष्ठको परिवारलाई राहत वितरण गरियो ।

मिति: २०७६।४।१३
संस्थाको क्यान्सर रोग पिडित तथा मृत्यु राहत कोष नीति २०७६ बमोजिम यस संस्थाका सदस्य श्री गौरीलाल बुढाथोकीको दुखद निधन भएको हुँदा निजका परिवारलाई रु।५० हजार उपलब्ध गराईयो । गौरीलाल बुढाथोकीको तस्वीर उपलब्ध हुन नसकेको कारण तस्वीर पोष्ट गर्न नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छौ ।